VELKOMMEN TIL FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING


KONTINGENT
Faurboegnens Folkedanserforening - sæson 2021/22

For i alt 60 timers folkedans med instruktør
og levende musik betales
kr. 780
 - heraf indbetales kr. 180 til FD

Kontingentet kan indbetales til foreningens konto
i Dragsholm Sparekasse - konto 0537 71854

PASSIV MEDLEMSSKAB
kr. 150 pr. år 

Kontingentet bedes indbetalt senest den 28/9-2021,
hvis ikke anden aftale foreligger!

Den smukke park ved Dragsholm Slot