VELKOMMEN TIL FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING

Bestyrelsen i Faurboegnens Folkedanserforening

Formand
Kirsten Saxtoft Jensen

kirsten@saxtoft.dk

Tlf. 3027 3436

Kasserer
Anne Esbensen

Humlehaven19@mail.dk

 

Tlf. 2913 2130

Næstformand
Inge Isaksen

 

Tlf. 2329 6330

Sekretær
Niels Skov

 

Tlf. 4216 8986

Bestyrelsesmedlem
Finn Andersen

Finnskoda@gmail.com

 

Tlf. 5118 3127

Instruktører i Faurboegenens Folkedanserforening

Tirsdagsholdet

Oplyses senere

 

Onsdagsholdet
Tove Kristensen

 

Tlf. 2426 4654

Musikere i Faurboegenens Folkedanserforening

Tirsdagsholdet

Oplyses senere

 

Onsdagsholdet
Mogens Bækgaard

 

Tlf. 2561 3058

Onsdagsholdet

Hans Jørgen Christensen

 

Tlf. 5067 3339

Dragtleje i Faurboegnensfolkedanserforening

Karen Olsen

Inge Isaksen

 

Tlf. 2117 5805
Tlf. 2329 6330

Webmaster i Faurboegnens Folkedanserforening

Connie Djernis

Connie.djernis@gmail.com

 

Tlf. 6071 4190

 

Om lidt skal der danses - spisning til vinterfest på Firhøjskolen