VELKOMMEN TIL FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING

FAURBOEGNENS FOLKEDANSERE 
Aktiviteter i sæson 2022 / 2023

Alle arrangementer afholdes på FIRHØJSKOLEN

HØSTFEST - Alle er Velkommen
Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 18 - 23

VINTERFEST - Alle er Velkommen
 Lørdag den 14. januar 2023 kl. 18 - 23

DANSEAFSLUTNING for foreningens medlemmer
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 18 - 23

TEMADANSE I DANSESÆSONEN
Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19:30
i Raklev - Sognegården

Torsdag den 17. november 2022 kl. 19:30
hos Maj 86 i Høng

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19
hos FAURBO på Firhøjskolen

GENERALFORSAMLING for foreningens medlemmer
Onsdag den 15. marts 2023 på Firhøjskolen

FERIE - ingen dans
Efterårsferie uge 42 - 2022
Juleferie fra 14. december 2022 til 4. januar 2023
Vinerferie uge 7 - 2023

GÅTURE
Der er gåture om søndagen kl. 10
en gang månedligt  i dansesæsonen
 altid den første søndag i måneden

Udenfor dansesæson er der gåture hver tirsdag
 kl. 18:30 og  vi starter i april

Kontakt formanden for besked om gåturen!


Så er der dejlig kage til kaffen!