VELKOMMEN TIL FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING

Onsdagsholdet
start den 7. september 2022
kl. 19:00 - 21:30

Hvor danser vi
Firhøjskolen, Kirkemosevej 10, 
4591 Føllenslev - i gymnastiksalen

Instruktør 
Tove Kristensen

Musik
Hans Jørgen Christensen -violin
Mogens Bækgaard - harmonika

Dansetempo
Holdet tilpasses danserne, så alle kan være med

Vi ses i 
FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING
Tove giver instruktion til danserne