Faurboegnens Folkedanserforening

Til medlemmerne i Faurboegnens Folkedanserforening

Tirsdagsholdet starter dans i Vesterlunden
den 1. september 2020  kl. 15:30 - 17:30

Onsdagsholdet starter dans på Firhøjskolen
den 2. september 2020  kl. 19 -21.30

Alle er velkommen !

Vi skal stadig passe på pga. corona og vi vil 
selvfølgelig følge alle givne retningslinjer

På snarlig gensyn i Faurboegnens Folkedanserforening

 

Folkedanseropvisning i folkedanserdragter - festligt syn!